งานเลขาผู้บริหาร/งานประชุม

ตารางการติดตาม KPI

คู่มือปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่งานเลขาผู้บริหาร/งานประชุม

คุณชลธิชา เหล่าทา
นักบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ : 02-470-9003
Email : chonticha.loa@mail.kmutt.ac.th

Follow Us

ติดตามเราได้ที่