28 Dec 2018

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ 60 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ 60 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

โครงการประกวดออกแบบโลโก้

ครบรอบ 60 ปีคณะะวิศวฯ มจธ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ 60 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำงานครบรอบ 60 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ และจัดทำของที่ระลึก

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

เงื่อนไขการออกแบบ

 • ผลงานต้องออกแบบด้วยโปรแกรม illustrator & Photoshop 
 • ความละเอียดของผลงาน 300 dpi
 • ขนาดของผลงานสามารถสื่อสารให้เข้าใจง่ายไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็ก
 • ผลงานที่ส่งจะต้องมีส่งมาทั้ง 2 รูปแบบคือ ขาวดำ และสี
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมอบสิทธิ์ของผลงานให้แก่คณะวิศวฯ มจธ. โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้ส่ง หากพบว่ามีการลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น คณะวิศวฯ มจธ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจารณา และจะไม่รับผิดชอบทางกฏหมายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบทางกฏหมายด้วยตนเอง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน หากเกิดข้อขัดแย้งใดๆ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
 • ผลการพิจารณาและการตัดสินใจของคณะวิศวฯ มจธ. ถือเป็นที่สุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใดๆ
 • ผลงานที่ออกแบบต้องสามารถนำไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้มีความทันสมัย สวยงาม จดจำง่าย เด่นชัด
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียนชื่อและนามสกุลจริงของเจ้าของผลงาน พร้อมกับระบุสถานที่ ๆ สามารถติดต่อได้และหมายเลขโทรศัพท์อย่างชัดเจน
 • อนุญาติให้ใช้ตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์แทนตาสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การประกวด

 • ตราสัญลักษณ์สามารถสื่อสารภายใต้หัวข้อ “ครบรอบ 60 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.”
 • ตราสัญลักษณ์สามารถสร้างการจดจำ เข้าถึงได้ง่าย และทันสมัย
 • เหมาะต่อการนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในการจัดทำของที่ระลึกเช่น งานสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ได้ทุกประเภท
 • ตราสัญลักษณ์สามารถสื่อสารเข้าใจได้ทั้งในรูปแบบไทย และสากล

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมแนบผลงานและไฟล์งานตามที่กำหนด
 • ชื่อ – นามสกุล
 • ที่อยู่ / รหัสไปรษณีย์
 • เลขบัตรประชาชน
 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 • E-mail
 • แนบไฟล์ต้นฉบับของของผลงาน และไฟล์ในรูปแบบนามสกุล Ai ,Psd, ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi พร้อมระบุ Code สี โหมด CMYK
 • ส่งข้อมูลผู้ประกวดและผลงานได้ที่ Engineering60logocontest@mail.kmutt.ac.th
 • พร้อมระบุหัวข้อ Email (Subject) : โลโก้ 60 ปี คณะวิศวฯ มจธ.

ระยะเวลาการส่งผลงาน

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผลการตัดสิน วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ eng.kmutt.ac.th และ www.facebook.com/eng.kmutt

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 40,000 บาท 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย    5,000 บาท 2 รางวัล

สามารถ Download Guideline และ Logo ได้จากลิงค์ที่แนบ

Download

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

โทรศัพท์ : 02-470-9017 (เฉพาะเวลา 8.30 – 16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์)

Email : Engineeringlogo60contest@mail.kmutt.ac.th

Facebook : Faculty of Engineering,KMUTT

Website : eng.kmutt.ac.th