18 Jan 2019

คณะวิศวฯ อบรมดับเพลิงอาคารวิศววัฒนะ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 คณะวิศวฯ ได้เข้าร่วมอบรมดับเพลิง ณ ห้องประชุมคณบดี 1 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3

ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรม และเห็นถึงความสำคัญในการอบรมเรียนรู้วิธีการดับเพลิงเป็นอย่างมาก โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานบรรเทาทุกข์สาธารณภัยเขตทุ่งครุ มาให้ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิง รวมถึงสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงกับอัคคีภัยในรูปแบบพื้นฐานต่างๆ