22 Nov 2018

บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ลงนามความร่วมมือ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ทำความร่วมมือ ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้าจำกัด ได้มอบชุด Monitoring วัตถุประสงค์ของการมอบ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยมี คุณประสงค์ กิตติรัตนวิวัฒน์ กรรการผู้จัดการบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด เป็นผู้มอบ และ ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. ศุภกิตติ์ โชติโก หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3