Category

Activities

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 4

Posted on01 Oct 2018
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว marut

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

Posted on28 Sep 2018
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 marut

งานปฐมนิเทศนักศึกษาในโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่นที่ 3

Posted on28 Aug 2018
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แคปแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่นที่ 3 marut

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยาย “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561”

Posted on20 Aug 2018
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยายเรื่อง “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561” marut

งานปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561

Posted on07 Aug 2018
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 marut

คณะวิศวกรรมศาสตร์ “เดินทางทำบุญ 9 วัด ณ จังหวัดอยุธยา” เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2561

Posted on25 Jul 2018
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรม “เดินทางทำบุญ 9 วัด ณ จังหวัดอยุธยา” marut

การแข่งขัน” Battle Robot Warrior” ประจำปี 2561

Posted on24 Jul 2018
เชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการการแข่งขัน ” Battle Robot Warrior” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ marut

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยายเรื่อง “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561”

Posted on20 Jul 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยายเรื่อง “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561” โดย ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ marut

Spirit of Engineering 2561

Posted on04 Jul 2018
กิจกรรมการฟังบรรยายในหัวข้อ Spirit of Engineering ให้กับนักศึกษา Staff  marut