Category

Reseach

พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวฯ

Posted on25 Mar 2019
วันที่ 25 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมงานวิจัย และงานบริการวิชาการ และศูนย์วิศวกรรมเชิงรุก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. marut

ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. รับทุนสนับสนุนวิจัย 20 ล้านบาท

Posted on25 Dec 2018
ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. คว้านักวิจัยแกนนำ 2561 รับงบวิจัยขนาดใหญ่ 20 ล้านบาท สานต่องานด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์ marut

อบรมเชิงปฏิบัติด้านงานวิจัย 2561

Posted on13 Jan 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานวิจัย ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัย เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2561 marut