4 Sep 2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์ถวายเทียนพรรษา

ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการถวายเทียนพรรษาจำนวน 1 คู่ พร้อมสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ซึ่งนิมนต์จากวัดทุ่งสีหลง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติ เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีผู้บริหารคณะ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีและถวายปัจจัยทำบุญ พร้อมทั้งนำสังฆทานมาร่วมในพิธี เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างคับคั่ง โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น ในระหว่างการสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา