10 Apr 2019

งาน “รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาล วันสงกรานต์ ประจำปี 2562”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดงาน “รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาล วันสงกรานต์ ประจำปี 2562”

คณะวิศวฯ มจธ. ร่วมจัดงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาล วันสงกรานต์ ประจำปี 2562″ ในธีมนุ่งโจงเสื้อไทยลายดอกเพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และดำรงเอกลักษณ์วัฒนธรรมเนื่องในวันปีใหม่ไทย โดยภายในงานมีกิจกรรมการรดน้ำขอพรผู้บริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้อาวุโส นำโดย อาจารย์สุชาติ  เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดี จุดธูปเทียนบูชา และสรงน้ำพระประธาน รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี . ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวฯ มจธ. พร้อมด้วยอาจารย์อาวุโสท่านอื่นๆ และร่วมอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคล ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่ผู้อาวุโส นอกจากนี้ยังมีการมอบของที่ระลึกให้กับภาควิชาที่ให้ความร่วมมือการแต่งกายผ้าไทยประจำทุกวันศุกร์ตามที่มหาวิทยาลัยในรณรงค์ เพื่อสร้างการอนุรักษ์ประเพณีการแต่งกายตามวัฒนธรรมไทย และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อเก็บเป็นความทรงจำที่ดีในวันปีใหม่ไทย

 

สามารถชมรูปบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ : รูปบรรยากาศงาน “รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาล วันสงกรานต์ 2562”