TOEIC

Home   ICE   

   

รายละเอียด วันที่
รับสมัครสอบ https://goo.gl/forms/EIoaDuiCO99gnSNS2 16 – 17 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 18 มกราคม 2562
แก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสอบ 18 – 21 มกราคม 2562
วันสอบ / ชำระเงินหน้าห้องสอบ 28 มกราคม 2562 (16.30 – 19.30น.)
รับผลคะแนนสอบ 1 มกราคม 2562 ที่ ICE office (CB4 1st floor)
รายละเอียด วันที่
รับสมัครสอบ https://goo.gl/forms/EIoaDuiCO99gnSNS2 30 – 31 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 1 กุมภาพันธ์ 2562
แก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสอบ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2562
วันสอบ / ชำระเงินหน้าห้องสอบ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (14.00 – 17.00น.)
รับผลคะแนนสอบ 22 กุมภาพันธ์ 2562ที่ ICE office (CB4 1st floor)
รายละเอียด วันที่
รับสมัครสอบ https://goo.gl/forms/EIoaDuiCO99gnSNS2 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 7 กุมภาพันธ์ 2562
แก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสอบ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
วันสอบ / ชำระเงินหน้าห้องสอบ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (17.00 – 20.00น.)
รับผลคะแนนสอบ 26 กุมภาพันธ์ 2562ที่ ICE office (CB4 1st floor)
 
 
รายละเอียด วันที่
รับสมัครสอบ https://goo.gl/forms/EIoaDuiCO99gnSNS2 11 – 13 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 14 มีนาคม2562
แก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสอบ 14 – 18 มีนาคม 2562
วันสอบ / ชำระเงินหน้าห้องสอบ 25 มีนาคม 2562  (เวลา 14.00 – 17.00น.)
รับผลคะแนนสอบ 29 มีนาคม 2562 ที่ ICE office (CB4 1st floor)
 
 
รายละเอียด วันที่
รับสมัครสอบ https://goo.gl/forms/EIoaDuiCO99gnSNS2 1 – 3 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 4 เมษายน 2562
แก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสอบ 4 – 8 เมษายน 2562
วันสอบ / ชำระเงินหน้าห้องสอบ 22 เมษายน 2562  (เวลา 14.00 – 17.00น.)
รับผลคะแนนสอบ 26 เมษายน 2562 ที่ ICE office (CB4 1st floor)
 
 
รายละเอียด วันที่
รับสมัครสอบ https://goo.gl/forms/EIoaDuiCO99gnSNS2 17 – 19 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 22 เมษายน 2562
แก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสอบ 22 – 25 เมษายน 2562
วันสอบ / ชำระเงินหน้าห้องสอบ 2 พฤษภาคม 2562  (เวลา 17.00 – 20.00น.)
รับผลคะแนนสอบ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ ICE office (CB4 1st floor)
 
  1. ใช้บัตรประชาชนและบัตรนักศึกษาที่มีรูปถ่ายชัดเจน ในการแสดงตัวเข้าห้องสอบ
  2. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของใดๆเข้าห้องสอบ ยกเว้น กระเป๋าสตางค์ 1 ใบ
  3. ห้ามนำน้ำ ลูกอม กระดาษทิชชู่ กุญแจทุกชนิด นาฬิกาทุกชนิด เครื่องเขียนทุกประเภท เข้าห้องสอบ
  4. ทางศูนย์สอบTOEIC มีอุปกรณ์เครื่องเขียนจัดเตรียมไว้ให้
  5. เตรียมเงินให้พอดีกับค่าธรรมเนียมการสอบ และชำระหน้าห้องสอบ
  6. ทางศูนย์ ICE ไม่รับฝากสิ่งของใดๆทั้งสิ้น และไม่สามารถนำกระเป๋าวางไว้หลังห้องสอบได้ แนะนำให้นักศึกษาเก็บกระเป๋าไว้ที่ภาควิชา หรือฝากเพื่อนท่านอื่นที่ไม่ได้เข้าสอบ
  7. หากนักศึกษามีรายชื่อ แล้วไม่มาสอบ จะต้องชำระค่าปรับตามค่าธรรมเนียมการสอบ
  8. นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา / ชุดช็อป / หรือชุดสุภาพ
  9. กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องมีการแสดงเอกสารใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ด้วยทุกครั้ง

Follow Us

ติดตามเราได้ที่