TOEIC

Home   ICE   

   

รายละเอียด วันที่
รับสมัครสอบ https://goo.gl/forms/EIoaDuiCO99gnSNS2 24-29 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 29 ตุลาคม 2561
แก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสอบ 24-29 ตุลาคม 2561
วันสอบ / ชำระเงินหน้าห้องสอบ 8 พฤศจิกายน 2561 (16.30 – 19.30น.)
รับผลคะแนนสอบ 12 พฤศจิกายน 2561ที่ ICE office (CB4 1st floor)
รายละเอียด วันที่
รับสมัครสอบ https://goo.gl/forms/EIoaDuiCO99gnSNS2 8-15 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 16 ตุลาคม 2561
แก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสอบ  8-16 สิงหาคม 2561
วันสอบ / ชำระเงินหน้าห้องสอบ  25 ตุลาคม 2561 (13.30 – 16.30น.)
รับผลคะแนนสอบ  29 ตุลาคม 2561ที่ ICE office (CB4 1st floor)
  1. ใช้บัตรประชาชนและบัตรนักศึกษาที่มีรูปถ่ายชัดเจน ในการแสดงตัวเข้าห้องสอบ
  2. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของใดๆเข้าห้องสอบ ยกเว้น กระเป๋าสตางค์ 1 ใบ
  3. ห้ามนำน้ำ ลูกอม กระดาษทิชชู่ กุญแจทุกชนิด นาฬิกาทุกชนิด เครื่องเขียนทุกประเภท เข้าห้องสอบ
  4. ทางศูนย์สอบTOEIC มีอุปกรณ์เครื่องเขียนจัดเตรียมไว้ให้
  5. เตรียมเงินให้พอดีกับค่าธรรมเนียมการสอบ และชำระหน้าห้องสอบ
  6. ทางศูนย์ ICE ไม่รับฝากสิ่งของใดๆทั้งสิ้น และไม่สามารถนำกระเป๋าวางไว้หลังห้องสอบได้ แนะนำให้นักศึกษาเก็บกระเป๋าไว้ที่ภาควิชา หรือฝากเพื่อนท่านอื่นที่ไม่ได้เข้าสอบ
  7. หากนักศึกษามีรายชื่อ แล้วไม่มาสอบ จะต้องชำระค่าปรับตามค่าธรรมเนียมการสอบ
  8. นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา / ชุดช็อป / หรือชุดสุภาพ
  9. กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องมีการแสดงเอกสารใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ด้วยทุกครั้ง

Follow Us

ติดตามเราได้ที่