29 Dec 2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์ทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2561 เพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2561 เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นการเข้าสู่ปีใหม่ที่ดี ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานในปีนี้ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหารคณะวิศวฯ เจ้าหน้าที่ อาจารย์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ชัย จตุรพิทักษ์กุล เป็นประธานในงาน