1 Jun 2018

ค่าย RSA-2BSAMO ครั้งที่ 13

ค่ายอาสาสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนบ้านดานโง่ จังหวัดเพรชบุรี

เมื่อวันที่ 29 – 31 นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. บางมดได้จัดค่ายอาสาสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13 เพื่อไปมอบความรู้ต่างๆ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ นันทนาการฯและมอบความสุขให้กับน้องๆ ณ โรงเรียนบ้านด่านโง จังหวัดเพรชบุรี เป็นโครงการดีๆ ที่ได้รับประโยชน์ทางด้านประสบการณ์ทั้งผู้ให้และผู้ได้รับ บรรยากาศตลอด 3 วัน 2 คืนในค่ายเต็มไปด้วยความผูกพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง ในวันสุดท้ายคณะนักศึกษาสโมสรคณะวิศวฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่ นายสมชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านโง และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน