10 Sep 2018

น.ศ. วิศวกรรมไฟ้ฟ้า มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวด New Farming Model 2030

นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศในงาน New Farming Model 2030 ณ Ananda Campus (ชั้น11) FYI Center ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561

ABC Center ภายใต้ NIA จัดกิจกรรม AgSeed Episode I : New Farming Model 2030 เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมการเกษตรในโลกแห่งอนาคต และการริเริ่มให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรรูปแบบใหม่ ๆ และพัฒนาการเกษตรของไทยให้ก้าวไกลระดับโลก และเปลี่ยนผ่านไปสู่”เกษตรบริการหรือธุรกิจเกษตร” ด้วยสุดยอดไอเดียนวัตกรรมพลิกโฉมฟาร์มเกษตรของไทยโดยได้รับเกียรติจาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวเปิดงานว่า ทิศทางของการเกษตรแห่งโลกอนาคต โดย ABC Center ริเริ่มให้เกิดแนวทางการสร้างนวัตกรรมการเกษตร ที่จะนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศทั้งด้านแรงงานคนที่จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้การวางตำแหน่งการเกษตรของประเทศไทยถูกเปลี่ยนแปลงจากผู้ตามกลายเป็นผู้นำเทรนด์ได้

ภายในงานยังมีกิจกรรมเฟ้นหาสุดยอดไอเดีย โดยมีผู้เข้าแข่งขัน 10 ทีมสุดท้ายเข้าประกวด New Farming Model 2030 มาร่วมแข่งขันประกวดไอเดียแนวคิดนวัตกรรมโดยจินตนาการไปถึงระบบการเกษตรแบบใหม่ในปี 2030 หรืออีก 12 ปีข้างหน้า จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร เพื่อหาสุดยอดไอเดียฟาร์มเกษตรยุคใหม่ และเข้าสู่โปรแกรมการสร้างและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรโดยเฉพาะ เน้นการพัฒนาบุคคลเพื่อเปิดมุมมองและสร้างไอเดียที่ทำได้จริง เตรียมพร้อมสู่การเป็นธุรกิจนวัตกรรมเกษตร ผ่านโปรแกรมต่อเนื่องของ ABC center เช่น FarmStarter FarmLab และสำหรับผลการประกวดรางวัลชนะเลิศสุดยอดไอเดีย New Farming Model 2030 ได้แก่ไอเดีย  Farmbot ระบบโรงเรือนอัจฉริยะที่ใช้แขนกลเข้ามาช่วย ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1. นายกิตติศักดิ์ หมื่นสีดา  2. นายจักรกริช ฝั้นสาย 3. นายสุชัจจ์ สุขสมปัญญานันท์ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือและอาวุธสำหรับนวัตกรเศรษฐกิจยุคใหม่ของภาคเกษตรไทยให้พร้อมรับมือโฉมหน้าโลกเกษตรในอนาคตอันใกล้ ทำให้โลกเกษตรไทยสมาร์ทมีนวัตกรรมได้ในธุรกิจเกษตรระดับโลก