2 Jul 2018

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จํากัด สนับสนุนโครงการ Hands On

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอขอบคุณบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จํากัด ที่ให้การสนับสนุน ในโครงการ Hands On ประจำปีการศึกษา 2561 ทางบริษัทได้มอบ สายไฟกว่า 4200 เมตร เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำไปศึกษา และปฏิบัติงานจริงในโครงการ ในการมอบครั้งนี้จะทำให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะความรู้กับวัสดุจริงที่มีคุณภาพ จากการสนับสนุนในครั้งนี้