1 Mar 2019

พิธีปิดโครงการโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่น 3

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แคปแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดพิธีปิดโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่นที่ 3 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น3 อาคารเรียนรวม 4

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดี และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากบริษัท โดยได้มีการดำเนินโครงการมาถึงรุ่นที่ 3 ซึ่งการจัดโปรแกรมได้ผลตอบรับที่ดีจากนักศึกษาที่เข้าร่วม เพื่อสรรหานักศึกษาที่มีความสนใจด้านวิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีการออกแบบรถยนต์ เรียนรู้แนวความคิดแบบตรรกะ และภาษา มารยาทและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการพัฒนาตามโปรแกรมนี้จะมีโอกาสร่วมงานกับกลุ่มบริษัทอีซูซุ โดยจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมไปถึงทักษะทางวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม เทคนิคในการนำเสนอ ภาษาญี่ปุ่นและมารยาทในทางธุรกิจ ทำให้นักศึกษาที่กำลังจะก้าวไปสู่ตลาดแรงงานได้มีความพร้อม และมีโอกาสมากยิ่งขึ้นในการที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทำ งานในภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ โครงการในรุ่นที่ 3 นี้มีนักศึกษาสำเร็จโครงการทั้งหมด 23 คน โดยได้รับเกียรติบัตรจากผู้บริหารบริษัท อีซุซุ มอเตอร์ เอเชีย (ประเทศไทย) และถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก สำหรับนักศึกษาที่สนใจโครงการที่ดี และสนับสนุนการเสริมสร้างทักษะที่เป็นประโยชน์ในอานาคต โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เตรียมตัวให้พร้อม และมาสมัครกับโครงการโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่นที่ 4 ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 4

 

.”>