22 Jan 2018

KMUTT Formula Student คว้าแชมป์ TSAE Auto Challenge 2018

ทีมรถแข่ง BLACK PEARL IX: Ubiquitous จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศประเภท Overall Score ทีมรถแข่ง BLACK PEARL IX: Ubiquitous จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศประเภท Overall Score(881.35/1000 คะแนน) ในการเข้าร่วมการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2017 – 2018 ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งกันในรายการ Student Formula 2017 ณ จังหวัดชิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา ได้รางวัลชนะเลิศประเทศไทยเป็นครั้งที่ 4 จากการเข้าร่วมการแข่งขันนี้อย่างต่อเนื่องมา 12 ปี และจะมีการแข่งขันรอบหน้าในช่วงเดือนกันยายน 2018 ในรายการ Student Formular 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาอีกรูปแบบของ KMUTT Formula Student ให้มีผลงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการแสดงศักยภาพของนักศึกษาที่จะนำความรู้ ความสามารถ มาพัฒนาให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคตต่อไป