25 Jul 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ “เดินทางทำบุญ 9 วัด ณ จังหวัดอยุธยา” เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2561

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรม “เดินทางทำบุญ 9 วัด ณ จังหวัดอยุธยา”

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ได้นำเทียนพรรษาจำนวน 18 ต้น 9 คู่ และโคมไฟตั้งโต๊ะ 9 ชิ้น พร้อมบุคลากรจากภาควิชาร่วมเดินทาง ณ จังหวัดอยุธยา โดยในกิจกรรมได้เดินทางไปถวายเทียนพรรษาและโคมไฟ 9 วัดดังนี้ 1.วัดพนัญเชิงวรวิหาร 2.วัดใหญ่ชัยมงคล 3.วัดสมณโกฎฐาราม 4.วัดประดู่ทรงธรรม 5.วัดอโยธยา(วัดเดิม) 6.วัดดุสิดาราม 7.วัดมเหยงคณ์ 8.วัดราชประดิษฐ์ฐาน 9.วัดวงษ์ฆ้อง การทำบุญในครั้งนี้เป็นการรักษาวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ต่อไป และเป็นการสืบทอดต่ออายุของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป