ผู้สนใจศึกษาต่อ

หน้าแรก   ผู้สนใจศึกษาต่อ

Campus Life

แหล่งความเคลื่อนไหวข่าวสารกิจกรรมภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และข้อมูลการ
ให้บริการในด้านต่างๆ กับนักศึกษา รวมถึงดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

การรับสมัคร


ระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การรับสมัคร

ข้อมูลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดูเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ข้อมูลค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปริญญาตรี ดูเพิ่มเติม

ทุนการศึกษา

ข้อมูลทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ดูเพิ่มเติม


ระดับบัณฑิตศึกษา

เกณฑ์การรับสมัคร

ข้อมูลการรับนักศึกษาระดับบัณทิตศึกษา ดูเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ข้อมูลค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรบัณทิตศึกษา ดูเพิ่มเติม

ทุนการศึกษา

ข้อมูลทุนการศึกษาระดับบัณทิตศึกษา ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร

ข้อมูลหลักสูตรแต่ละภาควิชาในระดับปริญญาตรีและบัณทิตศึกษา

ทุนการศึกษา

ข้อมูลทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณทิตศึกษา

Follow Us

ติดตามเราได้ที่