27 May 2019

อบรมเตรียมความพร้อมคณะทำงานสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดสัมมนาอบรมเตรียมความพร้อมคณะทำงานสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

ในวันที่ 27 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมสัมมนาเตรียมความพร้อมให้กับคณะทำงานสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเรียนรู้ระบบการทำงาน และเชื่อมสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของคณะวิศวฯ โดย คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้กล่าวต้อนรับ และให้ความรู้ ความเข้าใจใน Vision, Core Velu, Mission ของคณะวิศวฯ บรรยกาศภายในกิจกรรม ดำเนินไปแบบพี่สอนน้อง แนะนำขั้นตอนการดำเนินการที่นักศึกษาในคณะทำงานสโมสรคณะวิศวฯ ต้องเจอ เช่น การเขียนโครงการ การทำเรื่องเบิกจ่าย การทำเอกสารภายใน และภายนอกเป็นต้น เพื่อเป็นการปูทางให้การทำงานนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการทำงาน