ทุนการศึกษา

หน้าแรก   ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย โดยภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขึ้น ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการ ช่วยเหลือ และสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย ทุนประเภทต่าง ๆ อาทิ ทุนเพชรพระจอมเกล้า ทุนให้เปล่า ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา ทุนเงินยืมฉุกเฉิน ทุนส่งเสริมนักศึกษาดีเด่น ทุนจ้างงาน ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ทุนการศึกษาธรรมรักษา ทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัย เป็นต้น ส่วนหน่วยงานต่างๆ ภายนอกในแต่ละปีจะมีทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ทั้งแบบศึกษาต่อ แบบต่อเนื่อง แบบให้เปล่า เข้ามาให้นักศึกษาสมัครขอรับทุนได้

Follow Us

ติดตามเราได้ที่