สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

หน้าแรก   สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถือเป็นจุดรวมของนักศึกษาในรูปขององค์กร โดยมีคณะทำงานบริหารสโมสร ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาของคณะ ในการติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน สวัสดิการ ระเบียบวินัย หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในระหว่างศึกษา และที่สำคัญเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย และสังคม สร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ทุกคนมีความสามัคคี รู้จักหน้าที่

ปณิธาน

 • มุ่งเน้นกิจกรรมของนักศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม จริยธรรม
 • บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย และสังคม
 • สร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ทุกคนมีความสามัคคี รู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบ

กิจกรรม

 • กีฬาสร้างความสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineer Games)
 • Junior Engineering Camp (JEC)
 • ประชุมเชียร์
 • E-Activist
 • ยามเย็น Engineer
 • สัมมนาสโมสรนักศึกษา
 • ออกบูธประชาสัมพันธ์
 • กิจกรรมเพื่อสังคม

News & Activities

Spirit of Engineering 2561

Posted on04 Jul 2018
กิจกรรมการฟังบรรยายในหัวข้อ Spirit of Engineering ให้กับนักศึกษา Staff 

Follow Us

ติดตามเราได้ที่